Міжнародна співпраця

Протягом 2005-2009 рр. Золочівський професійний ліцей приймав участь в системі Профтехінфо, яка була розроблена в рамках проекту TACIS “Підвищення ефективності управління професійно-технічною освітою на регіональному рівні в Україні» з метою забезпечення високої якості підготовки кваліфікованих робітників, їх мобільності і конкурентоспроможності на ринку праці. Ця робота вимагає від професійно-технічних навчальних закладів постійного самовдосконалення своєї діяльності. Основою для здійснення самовдосконалення професійно-технічного навчального закладу є повна і достовірна інформація про всі сфери життя і діяльності педагогічного і учнівського колективів.

Засобом збирання, оброблення і узагальнення такої інформації є самоаналіз, який проводиться в ліцеї. Періодичність проведення самоаналізу визначається навчальним закладом.

Зовнішня оцінка якості є лише доповненням до внутрішніх процедур забезпечення якості. Ланкою, що об’єднує зовнішню оцінку та внутрішнє забезпечення якості, є самооцінка, результати якої заклад представляє контрольному комітету. Самооцінка відбувається в період, що передує візиту контрольного (оцінювального) комітету або підготовки до підсумкових педагогічних рад.

Ці рекомендації та пропозиції стосуються запровадження системи оцінки та складання плану самооцінки. Методика проведення оцінки визначається самим закладом. Однак є деякі правила щодо форми та змісту самооцінки, яких потрібно дотримуватися. Контрольний перелік, наведений у цьому розділі, містить низку проблем, що мають розглядатися під час процедури самооцінки. По кожній проблемі необхідно дати відповіді на такі питання:
Яка ситуація у закладі?
Яка ваша оцінка ситуації?
Яким чином ви маєте намір подолати недоліки?

tasis

 

 

счетчик посещений