Навчальний процес

Навчальний процес у професійному ліцеї – це система організаційних, педагогічних, методичних і технічних заходів,спрямованих на реалізацію змісту і завдань загальної середньої та ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та вимог. Він ґрунтується на засадах гуманістичної, особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, громадянської свідомості,незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань;інтегративності, єдності навчання, виховання і професійної підготовки, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів,слухачів та батьків, представників підприємств, установ,організацій в інтересах особистості, суспільства, держави. Навчальний процес у професійному ліцеї включає природничо-математичну, гуманітарну, загально технічну,професійно-теоретичну, професійно-практичну, фізичну підготовку, виховну роботу з учнями, слухачами і здійснюється згідно з робочими навчальними планами і робочими навчальними програмами, розробленими на основі Типових навчальних планів і Типових навчальних програм і затвердженими в установленому порядку, а також з урахуванням вимог нормативно-правових та навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти.
 
2814.15
счетчик посещений