Слюсар з ремонту автомобілів

Автомобіль є зручним і найпоширенішим засобом транспортування вантажів, пасажи­рів. Серед різноманітних професій, що пов’язані з обслуговуванням автомобілів, важливу роль відіграє професія слюсаря з ремонту автомобілів. Слюсарі з ремонту автомобілів ремонтують та обслуговують легкові автомобілі, ванта­жівки, автобуси та інші транспортні засоби.

Здатність швидко і точно встановлювати причину несправності — одне з головних умінь слюсаря з ремонту автомобілів, вима­гає добрих розумових здібностей та знання багатьох систем автомобілів. Коли сталася якась механічна чи електрична несправ­ність, слюсарі з ремонту автомобілів з’ясо­вують симптоми того, що трапилося, і встановлюють, що саме треба ремонтувати. Вони можуть практично перевірити керуван­ня транспортним засобом або використати діагностичне обладнання для різних систем автомобіля. Коли причину знайдено — при­ступають до ремонту.

Слюсарі з ремонту автомобілів визначають технічний стан електричного обладнання, двигуна автомобіля та роблять ремонт усіх його агрегатів, систем, приладів. Слюсарі з ремонту автомобілів можуть працювати із забрудненими деталями та мас­тильними матеріалами у дуже незручних по­ложеннях; часто піднімають важкі деталі та інструменти. Слюсарям з ремонту автомобілів необхідні знання з фізики та математики, хімії та креслення, з електротехніки, гідравліки та механіки. Необхідно досконально знати принципи та умови роботи систем автомобі­лів різних марок; вміти користуватися ре­монтним обладнанням; стежити за новинка­ми в автомобільній галузі.

Головні риси характеру: акуратність, порядність, наполегливість, самостійність, організованість. Попит на професію буде постійно зберіга­тися на високому рівні. За умови постійного самовдосконалення, розвитку технічного мислення, новаторства та підвищення фахового рівня, можливе відкриття власної справи. Підготовка фахівців здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах, без­посередньо на виробництві. Можливе про­довження навчання у вищих навчальних за­кладах.

Якщо Ви зацікавились цією професією, Ви можете докладніше ознайомитися з нею в центрі зайнятості, прочитавши папку з описом професії.

счетчик посещений